Event Sourcing

Event Sourcing

Czym jest event sourcing

W tradycyjnych aplikacjach CRUDowych istotny jest aktualny stan obiektu. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to zasadne. Jednak w rzeczywistości bardzo duże znaczenie ma to jak dany stan zmieniał się w czasie. Event sourcing jest sposobem tworzenia systemów, które są oparte na przetwarzaniu zdarzeń. Występuje często razem z  CQRS. Nic nie stoi na przeszkodzie aby stosować go wspólnie z architekturą portów i adapterów.

Kod

Kod może powiedzieć więcej niż tysiące słów, więc na początek kawałek kodu.

@Getter
@RequiredArgsConstructor(access = AccessLevel.PRIVATE)
public class Account {

  private List<DomainEvent> pendingEvents = new ArrayList<>();

  private final String aggregateId;
  private String ownerName;
  private String name;
  private BigDecimal amount;

  public static Account from(String aggregateId) {
    return Account.from(aggregateId, new ArrayList<>());
  }

  public static Account from(String aggregateId, List<DomainEvent> events) {
    Account note = new Account(aggregateId);
    events.forEach(note::apply);
    return note;
  }

  public void create(String ownerName, String name) {
    add(new AccountCreatedEvent(aggregateId, LocalDateTime.now(), ownerName, name));
  }

  private void add(DomainEvent accountCreatedEvent) {
    pendingEvents.add(accountCreatedEvent);
    apply(accountCreatedEvent);
  }

  private void apply(DomainEvent event) {
    if(event instanceof AccountCreatedEvent) {
      apply((AccountCreatedEvent)event);
    } else if (event instanceof DepositCreatedEvent) {
      apply((DepositCreatedEvent)event);
    } else if(event instanceof WithdrawCreatedEvent) {
      apply((WithdrawCreatedEvent)event);
    }

  }

  private void apply(AccountCreatedEvent accountCreatedEvent) {
    this.ownerName = accountCreatedEvent.getOwnerName();
    this.name = accountCreatedEvent.getAccountName();
    this.amount = BigDecimal.ZERO;
  }

  public void deposit(BigDecimal amount) {
    add(new DepositCreatedEvent(aggregateId, LocalDateTime.now(), amount));

  }

  private void apply(DepositCreatedEvent depositCreatedEvent) {
    this.amount = amount.add(depositCreatedEvent.getAmount());
  }

  public void withdraw(BigDecimal amount) {
    if(this.amount.compareTo(amount)<0) {
      throw new InsufficientAmountException("Insufficient amount on account");
    }
    add(new WithdrawCreatedEvent(aggregateId, LocalDateTime.now(), amount));
  }

  private void apply(WithdrawCreatedEvent withdrawCreatedEvent) {
    amount = amount.subtract(withdrawCreatedEvent.getAmount());
  }

  public void clearEvents(){
    pendingEvents.clear();
  }

}

W powyższym kodzie jest agregat który reprezentuje konto bankowe. Nie ma on setterów ale posiada metody, które mogą zmienić jego stan. Takie metody mogą istnieć w Twoim systemie. Dzięki utworzeniu odpowiednich zdarzeń w ich ciele można wprowadzić event sourcing do agregatu. Istotne jest to, że agregat posiada kolekcję oczekujących eventów i każdy z nich może zostać zaaplikowany. Tak samo agregat można odtworzyć na podstawie kolekcji eventów.

Poniżej serwis obsługujący dany agregat

@RequiredArgsConstructor
public class AggregateService {

  private final DomainEventStoreRepository repository;
  private final ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher;

  public void store(Account aggregate) {

    List<DomainEvent> pendingEvents = aggregate.getPendingEvents();

    pendingEvents.forEach(this::saveAndPublish);
    aggregate.clearEvents();

  }

  public Account load(String aggregateId) {
    List<DomainEvent> events = repository.findByAggregateIdOrderByCreatedAt(aggregateId);
    if(events.isEmpty()) {
      throw new AccountNotFoundException(String.format("Account %s not found.", aggregateId));
    }
    return Account.from(aggregateId,events);
  }

  private void saveAndPublish(DomainEvent domainEvent) {
    repository.save(domainEvent);
    applicationEventPublisher.publishEvent(domainEvent);
  }
}

A poniżej kilka use caseów dla przykładu konta bankowego.

@RequiredArgsConstructor
public class AccountService {
  private final AggregateService aggregateService;
  private final UIDGenerator uidGenerator;

  public void create(String ownerName, String name) {
    Account account = Account.from(uidGenerator.generate());
    account.create(ownerName,name);
    store(account);
  }

  private void store(Account account){
    aggregateService.store(account);
  }

  private Account load(String aggregateId) {
    return aggregateService.load(aggregateId);
  }

  public void deposit(String aggregateIdTo, BigDecimal amount) {
    Account account = load(aggregateIdTo);
    account.deposit(amount);
    store(account);

  }

  void withdraw(String aggregateId, BigDecimal amount) {
    Account account = load(aggregateId);
    account.withdraw(amount);
    store(account);
  }

  public void transfer(String aggregateIdFrom, String aggregateIdTo, BigDecimal amount) {
    Account from = load(aggregateIdFrom);
    Account to = load(aggregateIdTo);
    from.withdraw(amount);
    store(from);

    to.deposit(amount);
    store(to);
  }
}

Dlaczego stosować event sourcing

Wprowadzenie eventów do aplikacji nie musi być skomplikowane. Jednak dlaczego miałbyś to robić? Po pierwsze każdy event jest immutable, co już sporo ułatwia podczas pracy w środowisku wielowątkowym. Kolejnym plusem jest to, że zdarzenia są małe, posiadają tylko niezbędne informacje dla konkretnego eventu. Łącząc to z ich niezmiennością, będą zapisywane tylko raz a więcej razy odczytywane. Wobec tego transakcje będą dosyć szybkie. Oprócz powyższych event sourcing ma również inne zalety:

 • skalowalność – łatwo eventy przechowywać w różnych bazach, na różnych maszynach z odpowiednią konfiguracją pod zapis. Odczyt zdarzeń również może być z całkiem innej bazy
 • audyt – cała historia zmiany stanu agregatu jest zapisana. Dzięki temu nie musisz wprowadzać, żadnych tabel audytowych. Również w bardzo prosty sposób jesteś w stanie zdiagnozować dlaczego wystąpiły błędy. Ładujesz wszystkie zdarzenia i próbujesz wywołać akcję, która się nie powiodła. Na prawdę event sourcing potrafi ułatwić debugowanie.
 • łatwość dodawania nowych funkcjonalności – każdy handler dla eventów jest niezależny od pozostałych. Czyli każda funkcjonalność jest stworzona zgodnie z SRP a Ciebie interesuje tylko to co dany event będzie zawierał.

Kiedy stosować event sourcing

Event sourcing możesz stosować w wielu przypadkach. Pierwszym z nich jest to, gdy Twoja aplikacja zbiera dane z różnych źródeł – integracje z systemami zewnętrznymi, parsowanie plików, dane wprowadzane przez użytkownika. Kolejnym przykładem może być gdy Twój system zajmuje się w głównej mierze przetwarzaniem danych a nie koniecznie ich prezentowaniem. Tak samo, gdy warstwa prezentacji jest niezdefiniowana, ciągle się zmienia to warto rozważyć użycie event sourcingu. A także gdy ważna jest dla Ciebie spójność ostateczna.

Kup bilet jedź na koncert. Najprostszy event sourcing jaki może być
Kup bilet jedź na koncert. Najprostszy event sourcing jaki może być

Wady

Oczywiście, nie ma rozwiązań idealnych i każde ma swoje wady. Tak samo jest z event sourcingiem. Pierwszym minusem jest to, że próg wejścia jest wyższy niż do klasycznych aplikacji. Potrzeba tutaj zmiany myślenia a to może być trudne. Nie wolno zapomnieć o tym, że w kodzie nie podążasz co raz głębiej w metody, tylko wyszukujesz eventy oraz ich handlery. Problemem może też być warstwa prezentacji albo właściwie jej brak. Z tym możesz łatwo sobie poradzić poprzez załadowanie całego agregatu na podstawie kolekcji zdarzeń lub stworzenie dedykowanych widoków w handlerach. Nie możesz również zapomnieć o rozwiązaniu konfliktów w sytuacji gdy kilka eventów może być zaaplikowanych jednocześnie.

Jak zacząć

To jest bardzo dobre pytanie. W sieci znajdziesz sposoby aby do event sourcingu użyć kafki, rabbita, frameworków jak axon, bazy danych – event store. Moim zdaniem na początku mogą Ci przynieść więcej szkody niż pożytku. Spróbuj od podstaw zrozumieć co się dzieje a nie polegać na magii narzędzi. Użyj guavowego event busa, springowego event publishera. O takich podstawach w zrozumieniu i łatwości napisania wielu rzeczy jest prezentacja Davida Schmitz. Najpierw zrozum, poznaj od podstaw jak działa event sourcing a w razie potrzeby dodaj bardziej zaawansowane toole. Inne prezentacje które mogą polecić na temat event sourcingu, to którakolwiek Jakuba Pillimona.

Kod znajduje się na githubie.